เครื่องคิดเลข สีเงิน คาสิโอ MS-120BM | ช็อปปิ้งออนไลน์ งบ 1000 บาท
Shop

เครื่องคิดเลข สีเงิน คาสิโอ MS-120BM

฿520.00

* จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก * คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย* คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)* คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)* สามารถคำนวณ Proflt Margin %* มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก* ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่* ขนาด 147x103x28.8 มม.* น้ำหนัก 115 กรัม

Additional information

Shopping

หมวดหมู่

Open